Praktijkinformatie

Praktische info

SPOED
Kantoortijden:020-6182056 (toets 1)
PRAKTIJK
De praktijkdeur is GEOPEND van 08.00 – 17.00 uur (Geen inloopspreekuur!).
Telefonisch zijn wij de gehele dag bereikbaar tussen 08.00 en 17.00 uur.

Afspraken

Spreekuur op afspraak

Tel: 020-6182056
Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag.
Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.
.
U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 08:00 en 17.00 uur. Voor eenvoudige vragen kunt u dan ook om een telefonisch consult vragen. U wordt dan tussen 11:30 en 14:00 uur teruggebeld.
.
Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Via ons webportaal kunt u uitslagen inzien, afspraken maken en consulten aanvragen. Een inlog account kunt u via één van onze medewerkers aanvragen. U vindt de ingang van ons webportaal op de homepage van deze site.

Meer tijd nodig...?

Heeft u meerdere klachten of vragen?
Geef het aan bij het maken van de afspraak dan kunnen wij er rekening mee houden in onze agenda.

Huisbezoek aanvragen

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Telefonisch spreekuur / Email-consult / Uitslagen

Voor eenvoudige vragen kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur. Dat heeft als voordeel dat u niet naar de praktijk hoeft te komen.
Om een telefonisch consult aan te vragen kunt u tussen 08:00 en 11:00 uur de assistente bellen op nummer 020-6182056. U wordt dan tussen 11:00 en 14:00 uur door de dokter terug gebeld.

Via ons webportaal kunt u uitslagen inzien (meestal met een klein commentaar), afspraken maken en email-consulten aanvragen. Een inlog account kunt u via één van onze medewerkers aanvragen. We hebben hiervoor een mobiel telefoonnummer en een e-mailadres nodig. U vindt de ingang van ons webportaal op de homepage van deze site.

Telefonisch kunt u de uitslagen van de onderzoeken die door uw huisarts zijn aangevraagd tussen 08:00 en 11:00 uur opvragen.

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten kunnen uitsluitend besteld worden via de WebApp op de homepagina of via de receptenlijn.

Wanneer u online recepten wilt bestellen dient u zich eerst via de doktersassistente te registeren voor de WebApp. Wij verzoek u uw e-mailadres en mobiele nummer door te geven.

Overtoom Huisartsen

Medische Verklaring

“De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen”, Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

“Vandaar dat de KNMG het ondertekenen van iedere medische verklarlng sterk ontraadt, ook al verzoekt de patiênt daar nadrukkelijk zelf om. De tuchtrechter steunt dit standpunt en heeft weinig coulance met artsen die deze norm schenden”;  Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Prof.mr.dr. A.C. Hendriks, Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

Uitleg Medische Verklaring

Regelmatig krijgen wij het verzoek van patiënten om een medische verklaring in te vullen of te ondertekenen. Dit kan gaan om een veelheid van verklaringen zoals ‘Fitness to fly’, verklaring van ziekte voor school, opleiding, tentames, sportschool, verklaringen gezond te zijn om te kunnen duiken, te kunnen deelnemen aan fietstochten, maratons, en nog veel meer.

Ofschoon we begrijpen dat patienten die hierom vragen soms ook klem zitten kunnen we niet aan een dergelijk verzoek voldoen. Uitleg over dit standpunt kunt u vinden door bovenstaande links aan te klikken of door hier te klikken.

We mogen desgevraagd en met toestemming van de patiênt wel feitelijke gegevens verstrekken (bv ‘ik heb geconstateerd dat mevrouw zwanger is’), maar daarover geen oordeel geven (bv ‘mevrouw is goed in staat om te vliegen’

 

Verwijswijzer is een goede site om te lezen wat u kunt doen als u “een briefje van de dokter” nodig heeft.

Doktersassistente

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur.
.
Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.
.
In de praktijk zijn onze praktijkondersteuners werkzaam.
Zij houden in overleg met de huisarts spreekuren voor de diabetespatienten.

U kunt bij onze assistente verder terecht voor:

 • meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suiker- en Hb-controle
 • verstrekken van informatiefolders

Maak hiervoor telefonisch een afspraak, op werkdagen tussen 08.00 – 17.00 uur

oren uitspuiten Hauser en Aalders
thuisarts

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

 • om gezond te blijven;
 • om klachten zelf aan te pakken;
 • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
 • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
 • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
 • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts

Keuringen en Reizigersadvies

Wij doen geen (rijbewijs) keuringen. Er zijn veel keuringsartsen in amsterdam en omstreken die dit tegen betaling voor u kunnen doen.

U kunt hier lezen over de procedures bij rijbewijs keuringen.


Vaccinatiepunt is een landelijk netwerk van gespecialiseerde huisartsenpraktijken voor reizigersadvisering en vaccinatie. Opgericht in 2005 bestaat het netwerk ondertussen uit meer dan 150 praktijken verspreid over heel Nederland. U mag de beste kwaliteit en service verwachten. Zo kunt u via internet uw afspraak maken, kunt u snel terecht en wordt u vakkundig geadviseerd. Ook bij terugkomst kunt u bij vragen rekenen op ondersteuning. Kijk voor meer informatie op www.vaccinatiepunt.nl.

Klachten

Indien u het niet eens bent met de behandeling of bejegening in onze huisartsenpraktijk wil ik u uitnodigen om dat bij ons te melden. U kunt dat doen door in eerste instantie een gesprek aan te vragen of door een e-consult te sturen. Het klachtenformulier kunt u ook bij ons ophalen en invullen.

 

Bij iedere klacht zullen de huisartsen de ernst van de klacht inschatten en gepaste actie ondernemen. Er volgt altijd een terugkoppeling aan u en aan de betrokken medewerker.

De praktijk Hauser & Aalders is ook verbonden aan de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg, de SKGE. U kunt zich met een klacht ook tot hen richten.

 

SKGE
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven

T 088-0229100 op maandag tot en met donderdag 9.00-17.00 uur info@skge.nl

Translate »
Call Now Button